Ståsteds- og mulighetsanalyse etisk og rettferdig handel

Client: Bergen kommune/næringsseksjonen

Year: 2020

Read report